Beta Analytic tilbyr gratis analyse av stabile isotoper i vann

Beta Analytic utvider tjenestene sine for grunnvann og vil i en begrenset periode utføre gratis tilleggsmålinger når kundene sender inn prøver for radiokarbondatering. Laboratoriet inkluderer isotopforhold for deuterium (dD) og oksygen (d18O) uten ekstra kostnad for alle vannprøver som sendes inn til datering med akseleratormassespektrometri (AMS) fram til august 2016.

Laboratoriet rapporterer også verdier for karbon-13/karbon-12 (d13C) målt separat på materialet i et isotopforholdmassespektrometer (IRMS) for hver prøve som sendes inn til karbon-14-datering. Alle isotopmålinger kan også bestilles enkeltvis uten radiokarbondatering til en lav pris.

Radiokarbondatering av grunnvann

Beta Analytics ISO/IEC 17025:2005-sertifiserte karbon-14-analyse av grunnvann kan være et nyttig overvåkingsverktøy i studier av dynamiske endringer i grunnvannssystemer. Grunnvannsdatering gir informasjon om en akvifers oppfyllingshastighet og hvorvidt den pumpes for mye og står i fare for overutnyttelse eller forurensning fra overflatevann.

Laboratoriets utvidede tjenester for vannprøver gjør nå hydrologer i stand til å inkludere dD- og d18O-verdier i sine studier – isotoper som kan gi innsikt i vannets kilder og fordampningshistorie, eller brukes til å spore vannets bevegelser. Beta Analytic har fokus på å rapportere laboratorieresultater av høy kvalitet og beskjeftiger seg ikke med å modellere eller tolke disse dataene.

«Vi er svært glade for å kunne gi kundene dD og d18O uten ekstra kostnad. Vi har lansert dette initiativet etter å ha oppdatert IRMS-laboratoriet vårt slik at det omfatter to nye systemer som er i stand til å besørge dD og d18O rutinemessig sammen med AMS-resultatene. Vi ser fram til å gjøre nyttig informasjon mer tilgjengelig for dem som forsker på grunnvann», uttaler Beta-presidenten Darden Hood.

Beta Analytics utvidede grunnvannstjeneste gjenspeiler selskapets pågående engasjement for å gi kundene best mulig service til best mulig pris. Med priser som har holdt seg stabile i over ti år, fortsetter laboratoriet å tilføre verdi til sin verdenskjente radiokarbondateringstjeneste. Mer informasjon om grunnvannsprøver, inkludert anbefalinger om prøver og forsendelse, finner du på laboratoriets nettside om radiokarbondatering av grunnvann.

Om Beta Analytic

Beta Analytic i Florida er et laboratorium med global rekkevidde. Videresendingskontorer over hele verden sørger for bekvem forsendelse av prøver for kunder i Europa, Japan, Kina, Australia, Brasil, Korea og Taiwan. Beta Analytics globale team yter dedikert og omfattende kundestøtte og teknisk konsultasjon før, under og etter prøveforsendelse uten ekstra kostnad. Innsendere som er i tvil om hvor egnet prøvene deres er, er velkommen til å ta kontakt med Beta Analytics eksperter før de sender prøvene for å dra nytte av deres ekspertise.

Prøvene har en standard produksjonstid på 14 virkedager eller mindre, og det er også tilgjengelig hastetjenester (2–6 virkedager). Alle analyser utføres i eget laboratorium; Beta Analytic utfører ikke satellittdatering. Resultatene er tilgjengelige døgnkontinuerlig via internett og mobiltelefon. Laboratoriet er anerkjent verden over for sin nøyaktighet og kundestøtte. Har du spørsmål, kan du kontakte noen i teamet på lab@radiocarbon.com.