Beta Analytic Yönetim ve Organizasyon

About Beta Analytic

Beta Analytic, Murry Tamers, Ph.D. (Yale University), D.Sc. (Universite de Paris Sorbonne) ve Jerry Stipp, Ph.D. (Australian National University) tarafından 1979 yılında kurulmuştur. 1959 yılından beri hem Dr. Tamers hem de Dr. Stipp radyokarbon yaş tayini çalışmalarının teknolojik olarak geliştirilmesinde çalışıp, radyokarbon yaş tayini, jeokronoloji ve hidroloji konularıyla ilgili de 100’den fazla makale yayınlamışlardır.

Murry Tamers, Ph.D., D.Sc. – Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortak Kurucu

Dr. Tamers geleneksel radyokarbon yaştayininin ortak geliştiricilerinden birisidir. 1961 yılında, Gif-sur-Yvett, Fransa’da sıvı sintilasyon sayımı (LSC), radyokarbon yaş tayini tekniğini sundu. LSC tekniği, mevcut durumdaki teknolojinin var olan problemlerini ortadan kaldırmış, 1970 yılında ise geleneksel radyokarbon yaş tayini metodu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dr. Tamers’in 65 yayını bulunmaktadır. Yayınlarının büyük bir kısmı, 1960’lı yıllarda yapılmış ve konu olarak, yer altı sularının, radyokarbon yaş tayini sırasındaki karbonat içeriklerinin düzenlemesiyle alakalıdır.

Dr. Tamers, bir üniversiteye ait radyokarbon yaş tayini laboratuvarının yöneticisi olarak 20 yıl çalışmıştır. Ardından, radyokarbon yaş tayinini ticari ve özel bir laboratuvarda sunmak adına Beta Analytic şirketini kurmuş, halen de laboratuvar yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Darden Hood – Başkan

Darden Hood, Beta Analytic’e jeokronolojist olarak 1980 yılında katılmıştır. Kariyerini, yüksek kaliteli radyokarbon yaş tayini sağlamak ve bilim dünyasına katkıda bulunmak için yeni teknikler geliştirmekle sürdürmüştür. Darden Hood’un benimsediği felsefe ‘’ kalite, iş bittikten yıllar sonra bile hatırlanır’’’. Discovery Channel, History Channel ve BBC radyokarbon analizi uzmanı olarak kendisine belgesellerinde ve haberlerinde yer vermektedir. Dünya çapında, radyokarbon analiziyle ilgili konularda bilgisine başvurulan saygı değer bir uzman olarak tanınmaktadır.

Darden Hood, radyokarbon ölçümleri ve uygulamaları konularında, U.S EPA için şahitlik ve USDA için de danışmanlık yapmıştır. Radyokarbon yaş tayininin endüstriyel uygulaması olan ve biyokütle tabanlı ürünler, biyoyakıtlar ve emisyon gazlarındaki yenilenebilir içerik ile fosil kaynaklardan gelen içeriğin oranını bildiren ASTM D6866 standardının yazılmasında da teknik lider olarak görev yapmıştır. ASTM D6866 testi için gerekli CO2 içeriğin nasıl toplanacağını bildiren ASTM D7459 standartı için de, lider yönetici olarak belgelendirme aşamasında görev almıştır. Darden Hood, ASTM, Institute of Clean Air Companies, Source Emission Society’nin tanınmış üyelerinden olup, radyokarbon yaş tayini uygulamalarının ve çevre üzerindeki etkileri konularında çok kez sunum yapmıştır.

Şirket Organizasyon Şeması

About Beta Analytic