Beta Analytic’in Sorumluluk Sınırlaması

Beta AMS target wheel

Beta Analytic, iştirakleri ya da temsilcileri tarafından yapılan, herhangi bir hata ya da ihmal de dahil olmak üzere, garantinin ya da sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, hizmeti alan kişi tarafından (veya teslim eden taraftan) Beta Analytic’e ödenen analiz ücretini sınırlı oranda geri ödeme sorumluluğundadır.

Beta Analytic, iştirakleri ya da temsilcileri, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir zarardan yükümlü olmayacaktır. Hizmeti satın alan taraf, Beta Analytic tarafindan kendisine temin edilen herhangi bir veri ya da raporun ticari kullanımından ya da uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar ve hasara karşı Beta Analytic’i koruyacağını, savunacağını ve bu gibi durumlarda Beta Analytic’in zararını karşılayacağını taahhüt eder. İşbu sözleşme, hizmeti alan tarafın yasal isminin ya da adresinin değişmesi durumunda da geçerli olup, taraflar, iştirakleri ya da temsilcileri arasındaki herhangi diğer sözleşmeleri hükümsüz kılar.

Sonuçları zamanında teslim etme konusunda taahhütlerimize güvenebilirsiniz. Sadece çok nadir durumlarda, doğal afetler gibi, önemli hizmetlerin aksaması ya da diğer öngörülemeyen durumlar sebebiyle teslimatta gecikmeler olabilir. Lütfen sözleşme yükümlülükleri ve beklentilerinizde bu gibi durumları göz önünde bulundurun. Teslimat süresi, numunelerin Miami Laboratuvarımıza teslimatından sonra hesaplanmaktadır.