Radiokarbondatering – priser og betalingsvilkår

Archaeology Artifacts Ancient Coins

Merk: Beta Analytic bruker ikke underleverandører. Alle karbon-14-analyser utføres på hovedleverandørbasis, uten forpliktelser for delte fordringer eller indirekte krav til innsenderen fra tredjeparter.

VIKTIG MERKNAD OM HVORDAN VI FØLGER OPP LOVET LEVERINGSTID OG TILHØRENDE ANALYSEKOSTNADER – Analysen påbegynnes med én gang prøven kommer inn, slik at vi best mulig kan sikre at vi innfrir leveringstiden vi lover. Det innebærer at også betalingen påløper umiddelbart ved mottak av prøven. Du må gjerne gjøre endringer i bestillingen, men vær oppmerksom på at det påløper delvis eller full betaling ut fra hvor mye arbeid som allerede er gjort ved det tidspunktet du ber om endringer.

Radiokarbondatering – priser

Laboratoriet for AMS-datering har prislister i USD, EUR, GBP, JPY, KRW, RMB og TWD. Ønsker du en prisliste eller et estimat, kan du kontakte laboratoriet ved hjelp av dette kontaktskjemaet og angi ønsket valuta.

Vi tar ikke imot materialer med kommersiell verdi – Laboratoriet tar ikke på seg datering av manuskripter, kunstgjenstander eller andre verdifulle eller uvurderlige gjenstander med mindre de sendes inn og betales for av en anerkjent statlig institusjon, et større museum, eller annen offisiell institusjon som undersøker materialet som en del av en flerfaglig vitenskapelig prosess. Laboratoriet analyserer ikke antikviteter, bøker, manuskripter eller materialer av religiøs natur eller gjenstander som vanligvis selges på antikvitetsmarkeder.

Betaling ved bankoverføring eller sjekk

Beta Analytic anbefaler å betale ved bankoverføring eller sjekk.

Dersom faktura ønskes, kan laboratoriet forbehandle prøvene for å bestemme prisen nøyaktig, og deretter sende ut faktura. Analysen fortsetter umiddelbart etter at betaling er mottatt.

  • For universiteter og statlige institusjoner

Det kan legges ved en innkjøpsordre (PO) eller et avtalenummer med prøvene, så sender vi ut en faktura når radiokarbonanalysen er ferdig. Dersom PO ikke benyttes, må foretrukket betalingsmåte angis i prøvedatabladet/nettskjemaet eller kommuniseres til Beta Analytics regnskapsavdeling.

  • For bedrifter og tredjepartsbetalere utenom universiteter

Betaling kreves før rapportering. Pro forma (forhånds) faktura kan også fås ved forespørsel. Merk at oppgitte leveringstider sendt ved mottak av prøvene for radiokarbondatering bare gjelder dersom det ikke oppstår kjøpsforsinkelser.

  • For tredjepartsbetalere fra universitet eller statlig

En tredjepartsbetaler må framlegge dokumentasjon (e-post, brev, faks osv.) som bekrefter at tredjeparten tar på seg ansvaret for alle avgifter og kostnader som påløper i analysen. Vær oppmerksom på at endringer i forskriftene for radiokarbonanalyse forekommer og påvirker kostnadene. Det er innsenders ansvar å kommunisere eventuelle kostnadsendringer til tredjepartsbetaleren. Beta Analytic fortsetter radiokarbondateringen med de endringene innsender har autorisert, og fakturerer betaleren i henhold til dette.

Begrenset skadeansvar og tilbakebetaling av kjøpesummen

Det avtales at i tilfelle garantibrudd eller avtalebrudd eller forsømmelse fra Beta Analytic samt deres representanters side, er selskapets ansvar begrenset til å tilbakebetale kjøperen (innsenderen) kostnaden for den enkelte analysen som er betalt til Beta Analytic. Selskapet er ikke ansvarlig for skader, enten det er direkte eller følgeskader.

Mer om Beta Analytic