Beta Analytics betalingsvilkår

Payment

KONTAKT LABORATORIET FOR OPPDATERTE PRISER

Send prisforespørsel til lab@radiocarbon.com.

Spørsmål om betaling kan sendes til Lety Cerda på Lcerda@radiocarbon.com.

Merk: Beta Analytic bruker ikke underleverandører. Alle karbon-14-analyser utføres på hovedleverandørbasis, uten forpliktelser for delte fordringer eller indirekte krav til innsenderen fra tredjeparter.

VIKTIG MERKNAD OM HVORDAN VI FØLGER OPP LOVET LEVERINGSTID OG TILHØRENDE ANALYSEKOSTNADER – Analysene startes umiddelbart etter mottak av prøvene, slik at vi best mulig kan sikre at vi innfrir lovet leveringstid. Det innebærer at også betalingen påløper umiddelbart ved mottak av prøvene. Du må gjerne gjøre endringer i bestillingen, men vær oppmerksom på at det påløper delvise eller fulle kostnader ut ifra hvor mye arbeid som er gjort ved det tidspunktet du ber om endringer.

Vi tar ikke imot materialer med kommersiell verdi – Laboratoriet daterer ikke manuskripter, kunstgjenstander eller andre verdifulle eller uvurderlige gjenstander med mindre de sendes inn og betales for av en anerkjent statlig institusjon, et større museum, eller annen offentlig institusjon som undersøker materialet som en del av en flerfaglig vitenskapelig prosess. Laboratoriet analyserer ikke antikviteter, bøker, manuskripter eller materialer av religiøs natur eller gjenstander som vanlig selges på antikvitetsmarkeder.

Kredittkort, bankoverføring og sjekk

Beta Analytic anbefaler å betale med kredittkort. Betalingen påløper når analysen er ferdig og det rapporteres om karbondateringsresultatene. Kredittkortopplysninger kan oppgis på nettskjemaet (over SSL) eller et autorisasjonsskjema som sendes over faks (gis ved forespørsel).

Bankoverføring og betaling med sjekk mot faktura godtas også under de forutsetningene som er listet opp nedenfor. Informasjon om bankoverføring gis ved forespørsel.

For universiteter og statlige institusjoner – Vi mottar gjerne betaling via kredittkort. Alternativt kan det legges ved en kjøpsordre (PO) eller et avtalenummer med prøvene, så sender vi ut en faktura når radiokarbonanalysene er ferdig. Dersom PO ikke benyttes, må foretrukket betalingsmåte angis i pørvedatabladet eller kommuniseres til Beta Analytics regnskapsavdeling. I tilfeller der faktura trengs, kan laboratoriet forbehandle prøvene for å finne ut nøyaktig hvor mye det vil koste, og deretter sende en faktura. Analysen fortsettes så umiddelbart etter at betalingen er mottatt.

For bedrifter og tredjepartsbetalere utenom universiteter – Betaling kreves før rapportering. Kredittkortautorisering kan gjøres via databladet på nettet. I tilfeller der faktura trengs, kan laboratoriet forbehandle prøvene for å finne ut nøyaktig hvor mye det vil koste, og deretter sende en faktura. Analysen fortsettes så umiddelbart etter at betalingen er mottatt. Pro forma (forhånds) faktura kan også fås ved forespørsel. Merk at oppgitte leveringstider sendt ved mottak av prøvene for radiokarbondatering bare gjelder dersom det ikke oppstår forsinkelser i betalingen.

For tredjepartsbetalinger fra universitet eller statlig – En tredjepartsbetaler må framlegge dokumentasjon (e-post, brev, faks osv.) som bekrefter at tredjeparten tar på seg ansvaret for alle avgifter og kostnader som påløper i analysen. Vær oppmerksom på at endringer i forskriftene for radiokarbonanalyse er vanlig rutine og ikke påvirker kostnadene. Det er innsenders ansvar å kommunisere eventuelle kostnadsendringer til tredjepartsbetaleren. Beta Analytic fortsetter med radiokarbondateringen, bruker de endringene innsenderen har autorisert, og fakturerer betaleren i henhold til dette.

Begrenset skadeansvar og tilbakebetaling av kjøpesummen

Det avtales at i tilfelle garantibrudd eller avtalebrudd eller forsømmelse fra Beta Analytic samt deres representanters side, er selskapets ansvar begrenset til å tilbakebetale kjøperen (innsenderen) kostnaden for den enkelte analysen som er betalt til Beta Analytic. Selskapet er ikke ansvarlig for skader, enten det er direkte eller følgeskader.