AMS Stable Carbon and Nitrogen Isotopes

Måling av stabile karbon- og nitrogenisotoper (δ13C og δ15N)

Størrelseskravene til prøver varierer med materialet og hvorvidt forbehandling er påkrevd (se nedenfor)
Anbefalt beholder
Lynlåsposer (legg prøven i aluminiumfolie dersom prøven er liten eller kan knuses under forsendelse)
Send prøvene i små bokser i stedet for i konvolutter, slik at prøvene beskyttes mot å bli klemt under forsendelsen.
Leveringstid – 7 virkedager for forbehandlede prøver og 14 virkedager for prøver som fortsatt trenger forbehandling

Merk – Laboratoriet vårt besørger også d13C- og d15N-målinger i forbindelse med karbon-14-datering. Vi besørger rutinemessig d15N-testing på beinkollagen. Har du andre materialtyper, kan du snakke med oss først.

Våre priser for AMS-datering av bein omfatter d13C-målinger, d15N-målinger (unntatt kremert bein), kvalitetssikringsrapporter, kalenderkalibrering der det er aktuelt, og døgnåpen nettilgang til gamle resultater og kommende analyser. Kostnader for kollagenekstraksjon kommer i tillegg til standard pris. Dersom kollagener ikke er egnet for radiokarbondatering, kan analysen avbestilles.

d13C- og d15N-forhold måles ved hjelp av et isotopforholdmassespektrometer (IRMS). Vår evne til å gjennomføre d15N-målinger for forkullet eller brent bein vil være avhengig av prøvekvaliteten. Ta kontakt med oss før du sender inn brent bein.

Forbehandling – Det er viktig å forstå forbehandlingen som gjøres med prøver ettersom den påvirker sluttresultatet direkte. Kontakt oss dersom du vil snakke om det.

Anbefalte prøvestørrelser

Følgende er anbefalte minimumstørrelser og vil kanskje ikke være tilstrekkelig i alle tilfeller. Dersom du sender inn prøver til både d13C- og d15N-analyse, må du gange vekten oppført nedenfor med to eller tre.

Bruk dette dataarket når du sender inn prøver til enten d13C- eller d15N-analyse som IKKE er i forbindelse med C14-datering.

Kontakt oss på lab@radiocarbon.com dersom du er usikker på prøvens vekt eller egnethet.

MaterialeUbehandletForbehandlet
bare d13C og d15N
Bein / gevir / forkullet bein2–10 gram *2 milligram
bare d13C
Trekull10-20 milligram *5 milligram
Møkk10-20 milligram *2 milligram
Fiskeotolitter7-10 milligram *2 milligram
Foraminiferer5-10 milligram **2 milligram
Hår20-50 milligram *2 milligram
Insekt (kitin)20 milligram *2 milligram
Lær50-100 milligram *2 milligram
Organisk sediment / gytje2-10 gram *20 milligram
Torv50-100 milligram *2 milligram
Planter/frø10-20 milligram *2 milligram
Pollen20 milligram *4 milligram
Skjell / korall / CaCO320-50 milligram *2 milligram
Tekstil20-50 milligram *2 milligram
Vann for TIC-ekstraksjon1-2 milliliter (maksimal pH ~8) ***
Tre10-20 milligram *2 milligram

* Påkrevd minimummengde er 300 mikrogram karbon etter forbehandling.
** Dette er anbefalt mengde. Trenger du minimummengde, ta kontakt så vi kan snakke om det.