AMS dating groundwater

Måling av oksygen (δ18O)- og deuterium (δ2H eller δD)-isotoper for vannprøver

Anbefalt prøvestørrelse
10–20 ml vann
Anbefalt beholder
Ubrukt polyetylenflaske
Leveringstid
7 virkedager
Informer oss om hvorvidt vannprøvene inneholder salt eller har vært i nærheten av et sted der det brukes merket 14C (kunstig 14C).

Våre priser for AMS-datering av vannprøver omfatter for tiden måling av δ13C, δ18O og δD; kvalitetssikringsrapporter; kalenderkalibrering der det er aktuelt; og døgnåpen nettilgang til gamle resultater og kommende analyser.

Målinger av stabile oksygen-18- og deuteriumisotoper tilbys også separat, uten radiokarbondatering. δ18O- og δD-målingene utføres på vannprøvene i et isotopforholdmassespektrometer (IRMS).

Tolkningen av δ18O- og δD-verdiene, slik de brukes i hydrologiske studier, må innsenderen stå for.

Innsending – Nærmere opplysninger om hvordan du tar og sender inn vannprøver finner du på vår side for radiokarbondatering av grunnvann

Bruk dette dataarket når du sender inn prøver til δ18O- og δD-analyse som IKKE er i forbindelse med C14-datering.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på omkring prøven din.

Merk – Laboratoriet inkluderer også automatisk målinger av stabile oksygenisotoper for karbonater i radiokarbondateringstjenesten og tilbyr dessuten denne tjenesten separat.

Analyse av stabile δ18O- og δD-isotoper for salt og hypersalint vann

Beta Analytic bruker isotopekvilibriummetoden til å bestemme δ18O og δD i flytende vannprøver. Denne metoden er ideell for ferskvannsprøver. Havvann (med saltinnhold (S) på 35 g/l) kan også analyseres dersom ekvilibreringstiden forlenges. Det er noen begrensninger for naturlig vann med høyt saltinnhold (f.eks. S > 100 g/l), så som vannet fra visse saltsumper, hypersaline sjøer og laguner, eller hydrotermalt saltvann. Disse begrensningene følger av salinitetsavhengig fraksjoneringsfaktorer mellom CO2 og H2O og fører vanligvis til nøyaktighetstap i størrelsesordenen 0,5+ o/oo for δ18O og 5,0+ o/oo for δD. For å få mest mulig nøyaktige resultater kan det være nødvendig å anvende korreksjonsfaktorer etter analysen avhengig av isotopens aktivitetskoeffisient og saltinnholdet i den opprinnelige prøven.

Referanser:

Kendall C., Caldwell, E., Isotope Tracers in Cachement Hydrology (1998) Elsevier Science B.V., Amsterdam, s. 51–86.

Christophe Lécuyer, Véronique Gardien, Thomas Rigaudier, François Fourel, François Martineau, Alexandre Cros, “Oxygen isotope fractionation and equilibration kinetics between CO2 and H2O as a function of salinity of aqueous solutions”, Chemical Geology, Volume 264, Issues 1–4, 30 June 2009, s. 122–126.

François Martineau, François Fourel, Anne-Marie Bodergat, Christophe Lécuyer, “D/H equilibrium fractionation between H2O and H2 as a function of the salinity of aqueous solutions”, Chemical Geology, Volume 291, 6 January 2012, s. 236–240.