Beta Analytics retningslinjer for retur av resterende prøver

  • Resterende prøver arkiveres i noen måneder som en del av laboratoriets kvalitetssikringstiltak.
  • Alle prøver forbrennes når oppbevaringsperioden er over.
  • Vi kan ikke returnere jordprøver.

Oppbevaringsperiode for prøver i arkiv

Når en innsendt prøve er stor nok til at en liten mengde med overflødig original og/eller forbehandlet prøve kan arkiveres, vil laboratoriet arkivere prøven i noen måneder etter at resultatene er rapportert/frigitt. Dette gjøres som et internt kvalitetssikringstiltak, slik at backup-analyse eller ytterligere undersøkelser kan gjennomføres ved behov.

Etter denne oppbevaringsperioden blir alle prøveposer og resterende prøvematerialer (originale og forbehandlede) disponert ved forbrenning.

Forespørsler om retur av prøver

Dersom du ber om å få returnert ubrukt originalt eller forbehandlet overflødig prøvemateriale, MÅ forespørselen gjøres skriftlig på en av følgende måter (det er ikke sikkert vi kan ta senere forespørsler til følge):

1) Ved innsending

Skriv på nettskjemaet eller det utskrevne databladet at du vil ha overflødige prøver returnert. Alternativt kan du sende oss en e-post på lab@radiocarbon.com.

2) Etter bekreftet mottak av prøven

3) Ved rapportering

Angi leveringsadresse og forsendelsesmåte:

– Vanlig pakkepost i USA (ekstra kostnader for tunge/internasjonale forsendelser kan påløpe) – Pakken kan ikke spores og vi tar ikke noe ansvar annet enn at vi sender den med posten. Merk: Vi returnerer ikke store beholdere med posten.

eller

– FedEx/UPS – pakke med sporing. Ekstra kostnader påkommer. Kredittkortopplysninger kreves for å betale for forsendelsen.

Dersom du har en kundekonto hos FedEx, UPS eller DHL og foretrekker å sende pakken gjennom deres tjeneste, må du oppgi ditt kundenummer. Vi kan også forhåndsbetale og fakturere deg forsendelseskostnaden direkte.

Vi kan ikke returnere materialer klassifisert som jord

AMS dating target wheel

Vi kan ikke returnere prøver som er klassifisert som jord (‘soil’) etter Det amerikanske landbruksdepartmentets (USDA) rundskriv «Q-330.300-1, Soil (01/2010) Revised» uansett opprinnelse. Begrepet jord kan omfatte, men er ikke begrenset til, sedimenter, paleosoler, gytje, torv, aske, humusjord, slam, borekjerner osv. Materialer klassifisert som jord vil bli kjemisk behandlet og/eller forbrent ved et jordbehandlingsanlegg godkjent av USDA.

Vær oppmerksom på at jordprøver som mottas fra utlandet samt fra mange delstater i USA, må håndteres i henhold til retningslinjene fra det amerikanske landbruksdepartmentets dyre- og plantehelseinspeksjon (APHIS). Disse retningslinjene krever at importerte jordprøver behandles enten kjemisk eller med varme ved mottak, og at de til slutt disponeres ved forbrenning. Jordprøvene som mottas ved laboratoriet vårt, blir følgelig disponert på denne måten, og dermed kan vi dessverre ikke returnere dem.

Vi anbefaler at det bare sendes så mye sediment som trengs til analysen. Vi kan være behjelpelige med råd om hvor mye som kan komme til å trenges, men mengden som sendes, bør i alle tilfeller ikke overstige 200 gram. Vær oppmerksom på at de fleste organiske sedimentprøver som sendes inn for AMS-datering, krever bare 2–4 gram eller mindre avhengig av karboninnholdet.

Har du spørsmål om oppbevaringstider for prøver i arkiv, kan du ta kontakt med oss på lab@radiocarbon.com.