AMS dating forensic samples

Adli Tıp Araştırmalarında- Radyokarbon Yaş Tayini

Tavsiye Edilen Numune Miktarı (Daha az gramajlar için lütfen bizimle iletişime geçiniz)
Kemikler – 2-10 gram (yanmış – burned), 2-4 gram (yakılmış – cremated ve non-heated – ısı görmemiş), 1-5 gram (charred – karbonlaşmış)
Diş – 1-2 insan dişi
Saç – 20-50 mg
Tavsiye Edilen Paketleme
Ağzı kilitli plastik poşet (numunenin taşıma sırasında zarar görmesini engellemek için önce Aluminyum folyoya sarılmasını öneriyoruz)
Mümkün olan tüm koşullarda, numunelerinizi zarfa koyup göndermek yerine; numunelerin fiziksel bütünlüğünü taşıma işlemi sırasında bozmamak için küçük kutulara koyarak göndermenizi öneriyoruz. Posta ve kargo işleme merkezlerinin kullandığı taşıma bantları ve otomatik ayırma hatları, zarflarda gönderilen küçük boyutlu numunelere zarar verip, bazı durumlarda toz halini almalarına neden olmaktadır.
Diğer malzemeler için lütfen önce laboratuvarla iletişime geçiniz.

Adli tıp uzmanları, bir insanın ne kadar önce ölmüş olduğunu bulmak için bazen radyokarbon yaş tayini tekniğini kullanmaktadır. Bazen de, arkeolojik eserlerle ilgili vakalarda güvenlik güçleri bu eserlerin yaşlarını bilmek istemektedir. Bu tür durumlarda, ‘‘bomba etkisi‘ dikkate alınır.

Bomba Etkisi

canlılarla atmosfer arasındaki radyokarbonun bir denge hali mevcuttur. 1950’li yıllarda başlayıp 1963’e kadarki süreçte yapılan termo-nükleer silah (atom bombası) denemeleri atmosfere çok yüksek miktarda yapay radyokarbon dolmasına neden olmuştur. 1950 yılından önceki seviyelere göre atmosferdeki radyokarbonun oranı iki kat artmıştır bu süreç içinde. (bomba etkisi)

1963 yılında, ABD, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği arasında yapılan anlaşmayla atom bombası denemelerine son verilmiştir. 1963’den günümüze ise atmosferin sahip olduğu evrensel radyokarbon seviyesi azalmaya başlamıştır. Ancak atmosferdeki bu azalmanın karşılığında denizlerde ve biyolojik yapılarda (canlılarda) artış gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, örneğin 1970’lerde yaşamış bir kişiyle 1990’larda yaşayıp ölmüş bir kişinin vücudundaki radyokarbon seviyeleri arasında fark vardır.

Radyokarbon Yaş Tayininin Nasıl bir Faydası Olabilir?

– Bir bireyin, termo-nükleer denemelerden önce yaşayıp yaşamadığı bulunabilir.

– Özel durumlar için bir bireyin hangi 10 yıllık süreçte yaşadığı/öldüğü bulunabilir.

Radyokarbon Yaş Tayini Ne yapamaz?

– Bir bireyin yaşını söyleyemez.

– Bir bireyin hangi yıl öldüğünü de söyleyemez.

NOT: Yazılarda adı geçen yayınlar, radyokarbon yaş tayini tekniğinin bir bireyin yaklaşık yaşını belirlemede diş ve kemiklerin karşılaştırılması yolunun kullanıldığını belirtir. Buna ek olarak, bomba eğrisinin neresinde olunduğunun (1963 öncesi mi sonrası mı) tespit edilmesinde, kotrikal ve trabeküler kemiklerin radyokarbon imzaları kullanılır.

İlgili Konu:

AMS ile Kemik, Boynuz ve Dişin Yaş Tayini