AMS dating Forams

Foraminiferler ve Ostrakodların AMS ile Radyokarbon Yaş Tayini

Tavsiye edilen numune miktarı (daha az numuneler AMS için mümkün olabilir – lütfen bizimle iletişime geçiniz)
4-10 mg
Tavsiye Edilen Paketleme
Ağzı kapatılabilen küçük boyutlu ilaç şişelerinin içine koyunuz.
Numunelerinizi zarfa koyup göndermek yerine; numunelerin fiziksel bütünlüğünü taşıma işlemi sırasında bozmamak için küçük kutulara koyarak gönderiniz.
10 mg’dan daha az olan numunelere laboratuvarda ön işlem uygulanamamaktadır.

Bilgilendirme – Ödenen analiz ücreti, d13C ölçümü, kalite güvence raporları, mümkün olduğunda yapılan takvim kalibrasyonu ve sonuçlara, analiz sürecine ve bekleyen numunenin durumuna 7/24 online erişimi içermektedir. Çok küçük numuneler için d13C ölçümünün yapılması ve raporlanması mümkün olmayabilir. Ancak,toplam ayrıştırma düzeltmesi sonuca dahil edilmektedir.

Ön İşlem – 10 mg dan daha az olan numuneler, özellikle karbonat içeren numuneler asitle yapılan kimyasal temizleme işlemi için yetersiz olabilmektedir. Bu tür numuneler, mikroskop altında incelenecek ve fotoğraflanacak ancak kimyasal ön işleme girmeyecektir. Bazı durumlarda, içerikte bulunan ikincil maddeler ultrasonik tekniklerle temizlenecek ancak asitsiz temizleme yapıldığı için çıkacak sonuç örnek içindeki toplam karbonat üzerinden hesaplanmış olacaktır. Çok küçük numuneler için ön işlem gerekli değildir. Numunenize uygun ön işlemin belirlenebilmesi hakkında bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Foraminiferler Ön İşlem Beta Analytic

Deniz Rezervi Etkisinin Düzeltilmesi – Sonuçlara en uygun takvim kalibrasyonun uygulanabilmesi için, lütfen numuneyi aldığınız yere en yakın olan noktanın Delta+R / Delta–R (bölgesel rezerv düzeltmesi) bilgilerini gönderiniz. Delta±R düzeltme değeri, hali hazırda evrensel deniz rezerviyle düzeltilmiş olan numuneye uygulanır. Gönderilen değer, düzeltilmiş yaşa eklenir ya da ondan çıkartılır (Delta+R veya Delta–R olmasına bağlı olarak). Negatif Delta-R değerleri, bulunan yaşı daha yaşlı çıkaracaktır (tatlı su ve deniz suyunun karışması nedeniyle kaynaklanabilir).

En az 10 mg ostrakod numumesi göndermenizi tavsiye ediyoruz. 10 mg’ın altındaki numune boyutlarından d13C hesaplanması yapılamayabilir. 10 mg gönderme şansınız yok ise, en azından 5 mg göndermenizi talep ediyoruz.

Numunenizi viyal ya da tüp içine yerleştirdikten sonra ağzı kilitli bir torbanın içinde bize gönderebilirsiniz. Daha sonra ağzı kilitli bu torbayı koruyucu özelliğe sahip başka bir torbanın içine ya da karton kutunun içine yerleştirerek kargoya verebilirsiniz. Diğer gönderi fikirleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tüm deniz ortamlarında bulunabilen foraminiferler, tek hücreli ve dokusu ya da organı olmayan mikro organizmalardır. Boyut olarak oldukça küçük olup, birkaç milimetreyle mikron boyutları arasında bulunurlar. Plantik ya da bentik olabilirler. Plantik foraminiferler, okyanusların daha üst katmanlarında bulunurken, bentik foraminiferler daha alt katmanlarda bulunurlar.

Foraminiferler, biyostratigrafik ve paleooşinografik araştırmalarında daha çok kullanılırlar. Bentik foraminiferler aynı zamanda okyanus derinliğiyle ilgili bilgi sağlamada büyük yardımcılardır. Plantik foraminiferler ise daha çok açık denizlerdeki akıntıların ve iklimsel değişimlerin araştırmalarında kullanılırlar. Aynı zamanda, deniz kirliliği araştırmalarında da kullanılırlar.

Ostrakodlar, tuzlu ve tatlı sularda bulunabilen kabuklulardır. British Geological Survey’e göre, boyutları 0.5 ile 1.5 mm uzunluğunda olup bazı türleri 25 mm’ye kadar (örneğin: Gigantocypris) büyüyebilir. Diğer kabuklulara göre farklı bir formda olup, bedenleri ve kafaları birdir. Daha çok paleolimnolojik araştırmalarda kullanılırlar.