AMS dating seeds

Tohum, Tahıl ve Bitkilerin Radyokarbon Yaş Tayini

Tavsiye Edilen Numune Miktarı (daha az AMS gramajları için lütfen, bizimle iletişime geçiniz.)
3-100 mg (AMS), 20 g (RadiometricPLUS)
Tavsiye Edilen Numune Paketi
Aluminyum folyodan yapacağınız bir bohçanın içine yerleştirip ağzını kapattıktan sonra tekrar ağzı kitli torbaya yerleştiriniz.
Numunelerinizi zarf içinde göndermek yerine, taşıma işlemi sırasında zarar görmelerini önlemek adına, küçük kutuların içinde göndermenizi öneriyoruz.

Bilgilendirme – Ücretler, 13C ölçümü, kalite güvence raporları, mümkün olduğunda yapılan takvim kalibrasyonu ve sonuçlara, analiz sürecine ve bekleyen numunenin durumuna 7/24 online erişimi içermektedir.

Ön Işlem – Numunelere uygulanane ön işlemler, yaş tayini analizinin sonuçlarına doğrudan etkide bulunduğu için uygulanırlar. Tohum, tahıl gibi küçük numuneler için ön işlemlerdeki temel amaç ikincil karbon içeriğinin tamamını elde edebilmektir.

Bu tür numuneler için ne kadarlık bir numune gönderiminin yeterli olacağını önceden tahmin etmek çok güçtür. Örneğin, bir gece 110 derecelik fırında bekletilen kuru bir numunede bile %15 lik azalma görülebilmektedir. Ön işlemden sonra ise, bu numune %30 ile %70 arası azalmış olmaktadır. Bu içerikteki, nem miktarına da çok bağlıdır.

Numune Seçimi – Numune seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu, numunenin yanmış olup olmayışıdır. Yanmış numuneler, kimyasal ön işlemler ve alkali ile yıkamaya karşı çok daha dirençlidirler.

AMS ile yaş tayini için genellike 20 mg lık bir numune ön işlemler sonrası yeterli miktarda malzeme bırakmaktadır.

Tohum, tahıl, bitki gibi numuneleri, Aluminyum folyoya sardıktan ya da plastik kutuya koyduktan sonra, ağzı kilitli bir poşetin içine yerleştirmelisiniz. Her bir numune ayrı bir poşetin içinde bulunmalıdır.

Küçük boyutlu numunelerin yaş tayinlerinde izlenebilecek birkaç yol mevcuttur.

1 – Tam ön işlem (asit/alkali/asitli yıkama)

Numunenin tamamı bu süreç içinde parçalanacaktır. Ön işlem sonrası, yeterli miktarda malzeme kalmadığı durumlarda, sizden yedek numune göndermenizi isteyeceğiz. Bu süreç boyunca, ön işlemden çıkan miktar bekletilecektir. Eğer, yedek numune gönderemezseniz, bu numune iptal olacak.

2 – Hassas ön işlem

Çok hassas bir şekilde daha az asidik ve alkalik çözelti uygulaması yapılarak, ön işlem sonrası daha fazla numuneye sahip olunabilmektedir.

3 – Alkali çözelti uygulanması adımının iptali

Numune içinde, ikincil bir karbon sağlayabilecek, örneğin hümik asit gibi bir yapı mevcut değilse, alkali çözeltisi uygulanmayabilir

4 – Ön işlem uygulanmaması

Çok nadir olarak, bazu durumlarda ön işlem uygulanması yapılmaz.

Eğer, tohum ve tahıllarınız kuru en az 4 mg ve iyi korunmuş durumdalarsa, AMS analizine doğrudan geçilebilir.

Ön işlem sonrası, laboratuvar 1.8 mg örneğe sahipse, standart AMS işlemi yapılır. Eğer kalan numune 1.8 mg ile 1.3 mg arasında ise, laboratuvar CO2’den yapılan δ13C oranı hesabını raporlayamayabilir.

Laboratuvar, ön işlem sonrası 200 mikrogramın altındaki numuneleri ise AMS makinesine almamaktadır. AMS makinesinin kendi hata payı numunenin verebileceği yaşdan daha büyük olduğundan anlamsız bir sonuç alınması ya da hiç sonuç alınmaması mümkün olabilmektedir.