AMS dating lime mortar

Kireç Harcının Radyokarbon Yaş Tayini

Harcın içinden çıkartılacak olan organik malzemenin yaş tayinin yapılmasını öneriyoruz, doğrudan yaş tayinin yapılmasını önermiyoruz.
Tavsiye Edilen Numune Paketi
Ağzı kilitli plastik poşet (numunenin taşıma sırasında zarar görmesini engellemek için önce Aluminyum folyoya sarılmasını öneriyoruz)
Mümkün olan tüm koşullarda, numunelerinizi zarfa koyup göndermek yerine; numunelerin fiziksel bütünlüğünü taşıma işlemi sırasında bozmamak için küçük kutulara koyarak göndermenizi öneriyoruz.
Numune miktarlarıyla ilgili sorularınız için lütfen laboratuvarla iletişime geçiniz.

Not – Ödenen analiz ücreti, d13C ölçümü, kalite güvence raporları, mümkün olduğunda yapılan takvim kalibrasyonu ve sonuçlara, analiz sürecine ve bekleyen numunenin durumuna 7/24 online erişimi içermektedir.

Ön işlem – Numunelere uygulanan ön işlemler, yaş tayini analizinin sonuçlarına doğrudan etkide bulunduğu için uygulanırlar. Ön işlemlerle ilgili tüm sorularınızı laboratuvara iletebilirsiniz.

Kireç Harcının Yaş Tayinin İki Yöntemi

1 – Kireç harcından çıkartılmış olan organik malzemenin yaş tayini

Harcın içinde Radyokarbon yaş tayini yapabilmek için yeterli miktarda odun, odun kömürü ya da diğer bitki kalıntıları olduğunda önerilir. Doğruluk oranı, hangi tür organik malzemenin harçtan çıkartıldığına bağlıdır. Odun veya odun kömürünün eski ağaçlardan kalma olmaları durumunda X kadar yıllık bir sapma sonuçlarda belirtilecektir.

2 – Kireç harcının doğrudan yaş tayininde kullanılması

Kireç harcının doğrudan yaş tayininde kullanılmasıda mümkündür ancak genellikle yağmur suyu ya da yer altı suyuyla etkileşime girmemiş olduğundan emin olmak mümkünse bu önerilmektedir. Aksi takdirde harç bu kaynaklardan çözünmemiş inorganik karbonat olarak karbon alacaktır.

NOT: 1650 AD’den daha genç sonuç veren numuneler birden fazla kalibrasyon aralığında bulunabilirler. Bunun başlıca nedeni, 1950-1960 yılları arasında yapılan nükleer denemelerin atmosferdeki karbon döngüsüne olan etkisidir.

Gerekli Numune Miktarı

AMS ölçümü için laboratuvar 1-4 mg arası odun kömürü veya 2- 5 mg arası yanmamış oduna ihtiyaç duyar. Harcın içinden bu miktarların seçilip miktarlarının ölçülmesi bir hayli zor bir iştir. Dolayısıyla ne kadar harç gönderilmesi gerektiği hakkında net bir bilgi verilemez.

Numunenizi belirledikten sonra lütfen laboratuvarla lab@radiocarbon.com adresinden iletişime geçiniz.