Beta Analytic AMS Laboratuvarı

Beta AMS Lab

Accelerator Mass Spectrometry – Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi (AMS), ensık tercih edilen yaş tayini tekniğidir. AMS’nin diğer tekniklere göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bunun en önemlisi, radyometrik tekniğinin yaş veremediği numunelere yaş verebilmesidir.

Beta Analytic 1983 yılından beri AMS radyokarbon yaş tayini hizmetini sunmaktadır. Laboratuvarımız, 14 iş günü içerisinde analiz sonuçlarını sunabilmektedir.

Beta Analytic AMS Yaş Tayini Prosedürü

Yaş tayini kısaca, CO2 örneğinin kobalt katalizatör ile hidrojen indirgemesiyle oluşan grafitin AMS ölçümüdür. CO2 ise, gönderilen numunenin 800°C yi aşan sıcaklıklarda 100% oksijenli bir atmosferde yakılmasıyla elde edilir. Bu işlem sonucu çıkani CO2, metanol ya da kuru buz ile ile kurulanıp, sıvı nitrojen içine toplanır ve grafitizasyon işlemine geçilir. Bu süreç tamamıyle referans numunesine uygulanan sürecin aynısıdır. Kalite güvence rapolarında verilen.

Analiz işlemi sırasında oluşan grafitin d13C değeri AMS sonucunun ayrıştırılması için kullanılır. Raporda verilen d13C değeri her bir numunenin durumuna ve analizine göre farklı yollarla elde edilmiş olabilir. Katı yapılı organik numuneler parçalanarak bir element analiz cihazında CO2’e dönüştürülür. Su ve karbonatlar ise asitlendirme işlemi sonucu CO2 olarak elde edilirler.Asitlendirme işleminde kullanılan cihaz ve element analizi cihazı doğrudan izotop oranı kütle spektrometresine (IRMS) bağlıdır. IRMS farklı CO2 kütlelerinin (44, 45 ve 46) ayrıştırılması, ölçümleri ve bu kütlelerden d13C değerinin hesaplanmasında kullanılır.

Numuneler ve Referans Standartları Arasındaki İlişki

Laboratuvar tarafından hazırlanmış lan modern ve belirli yaşlara sahip olan arka planda standart olarak kullanılan numuneler mevcuttur. Gönderilen numuneler bu numunelerle doğrudan karşılaştırma imkanı sağlayan bir sistemin içinde yer alır. Numuneleriniz ve referans numuneler aynı kimyasal ön işlemler den geçerler. Tüm adımların aynı olması yaş tayininin hassasiyeti adına çok önemlidir.

AMS Analizinin Avantajları

  • 1 mg lık bir karbonun dahi yaş tayinini başarıyla yapabilir.
  • Daha fazla tür numune analizini sağlayabilen balka bir teknik mevcut değildir.
  • Numune miktarı azaldıkça daha saf numuneye ihtiyaç duyulmakta bu da ön işlemin önemini ortaya çıkarmaktadır.
  • Daha az numunenin kullanılması size başka analizler için aynı numuneden örnek saklama şansı verir.
  • İstatiksel hata oranı, yaşlı ve az numuneler için daha küçüktür.
  • Numunenin ve referansın ölçümü eş zamanlı beraberdir.

Sonuçlara Çok Hızlı Erişim

Standart AMS işlemi için 14 işi günü sonrasında sonuçlar hazır olmaktadır. Öncelikli AMS işlemlerinde sonuçların 6 ya da 2 iş günü sonrasında alınabilmesi gibi iki farklı seçenek sunulmaktadır. Sonuçları ne zaman alacağınızın bilgisini numunenizi laboratuvar kayıt altına aldığında size iletilmektedir. Kimyasal ön işlemlere numune alınır alınmaz başlanmaktadır.

Sistematik AMS Yaş Tayininin Avantajı

Beta Analytic tarafından 1979 yılından beri verilen yaşların belirli bir sistematiğe göre mevcut standartlarla ilişkisi mevcuttur. Dünyanın en fazla sayıda numune analizi yapan laboratuvar ve akreditasyona sahip olan tek laboratuvar olarak Beta, en zor numunelerin analizlerini dahi kolaylıkla yapabilmektedir. Kendi iç kalite programlarımız sayesinde alınan yaşların hassasiyetleri hep aynı olmaktadır. Bunların yanında, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar gereği de dünya çapındaki standartın belirlenmesi ve korunmasına büyük bir katkı sağlamaktayız.

Radyokarbon yaş tayini konusundaki derin tecrübelerimizden faydalanmak ve sorularınızı bize iletmek için bize, info@radiocarbon.com adresinden email gönderebilirsiniz.