Beta Analytic Kalite Kontrol & Güvence

  • Beta Analytic sonuçların kalitesinin tekrarlanabilir halde olması için çeşitli kalite strandartlarını takip etmektedir.
  • Eş zamanlı Karbon izotop ölçümleri kalite kontrol işleminin önemli bir parçasıdır.
  • Tüm raporlanmış sonuçlar bir adet Kalite Güvence Raporu ile gelir.

Radyokarbon yaş tayini için gelen numuneler ilk önce dökümanlarının doğruluğu bakımından kontrol edilirler. Daha sonra birden fazla kiş, tüm ön işlem, raporlama, hesaplama gibi adımları tekrar tekrar kontrol eder.

Her bir numune raporlama öncesi en az yedi kişi tarafından kontrol edilmektedir. Her bir kişi bir önceki kişinin yaptığı işi ve olması gereken işi kontrol eder. Tüm bu işlemlere dair raporlama ve günlükler tutulmaktadır. Herhangi bir nedenle bir numune tekrar incelendiğinde hatanın nereden kaynaklı olabileceği böylece bulunabilmektedir. Beta AnalyticISO-17025 akreditasyonu nedeniyle laboratuvarda uyulması gereken standartları içeren 300 sayfalık bir raporu takip etmektedir.

Her bir cihazın ayrı ayrı kontrolleri de yine günlük kontrolün bir parçasıdır.

Kalite Kontrol

Radiocarbon Lab

Karbon-13/ Karbon-12 oranlarının ölçümü, yapılan Karbon-14 yaş tayini analizinin de aynı zamanda bir kalite kontrol işlemi olmaktadır. Ölçülen oran önceden tahmin edilen orana ne kadar yakın olursa numunenin işlenişinin hassasiyeti de belli olmaktadır. Özellikle hem AMS cihazıyla bu işlemin yapılıp hem de izotop oranı cihazıyla tekrar yapılması yaş tayini işleminde yaşın hesaplanma ihtimalini arttırmaktadır.

Beta Analytic çeşitli sayıda AMS’ye sahip olup bu cihazların her biri bir günde 30 kadar numuneyi işleyebilmektedir. Her bir ekipman, iki adet SNICS (Source of Negative Ions by Cesium Sputtering) iyon kaynağına sahiptir. AMS ile kaynaklı gecikmeler genellikle SNICS’ten gelmektedir. O yüzden bu parça gibi diğer tüm önemli kritik parçaların yedekleri sürekli olarak bekletilmektedir. Eş zamanlı Karbon-13 ve Karbon-12 ölçümleri izotopik ayrışma oranlarının belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu sayede, izotop oranları da aynı hassasiyetle yaşa eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Karbon izotop oranları bu şekilde analiz edilirken aynı zamanda izotop oranı kütle spektroskopisinde de doğrulama amaçlı bir ölçüm daha yapılmaktadır. Beta Analytic’te bu cihazlardan (Thermo-Finnegan Delta Plus Isotope Ratio Mass Spectrometer) da iki adet bulunmaktadır ve günlük her biri en az 70 adet numuneyi işleyebilmektedir.

Kalite Güvence Raporu

Beta Analytic müşterileri sonuçlarıyla beraber bir de Kalite Güvence Raporu alırlar. Bu raporun içinde referans olarak kullanılan malzemenin ölçüm öncesi alınan sonuçları bulunmaktadır. Değerleri bilinen bu malzemeler iki kez daha analiz edilerek tekrarlılık ve hassasiyet ölçülmüş olur. Sonuçlar, beklenen ve hesaplanmış olarak ayrı ayrı verilir. Hesaplama işlemi NIST SRM-4990B veya SRM-4990C göre yapılıp, düzeltmeler izotop oranları temel alınarak yapılır.