Numune Seçimi ve Numune Miktarları

Elinizde çok az numune varsa uygunluğunu kontrol için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tavsiye edilen numune miktarları kesinlikle göndermeniz gereken miktarlar değildir. Çok daha az numune miktarlarının AMS (Accelerator Mass Spectrometer) ile analiz edilmesi mümkün olabilir. Verilen numune miktarlarında malzemenin kuru ve herhangi bir ikincil içerikten bağımsız, saf olduğu düşünülmüştür. Islak ya da nemli numune gönderirken verilen minimum değerden daha fazlasını göndermeniz gerekmektedir.

Örnek türü adına tıklayarak, numune seçimi ve ön işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ek Masraflar – Kolajen çıkartılması işleminin ücreti, normal analiz ücretinin üstüne eklenir. Çıkartılan kolajenin radyokarbon yaş tayinine uygun olmaması durumunda, analiz iptal edilebilir.

Numune Seçimi – Numunenizi göndermeden önce, lütfen laboratuvara danışarak elinizde bulunan kırıntı, parça, talaş, toz ya da benzerlerinden hangisini göndermeniz gerektiğini öğreniniz.

Boynuzların ön işlemleri ve radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi

Ek Masraflar – Kolajen çıkartılması işleminin ücreti, AMS analizi ücretinin üstüne eklenir.

Kuş kemiklerinde, numune boyutu ve ağırlığı için lütfen laboratuvara danışınız. Kuş kemikleri, memeli hayvan kemiklerine göre çok daha az yoğun olduklarından; gerekli olan kolajen miktarı da her bir gram kemikte memeli hayvana göre azdır. Bu yüzden, en az 300 mglik bir numunenin yaş tayini için gerekli olacağı anlamına gelmektedir.

Kemiklerin radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi

Bu tür kemiklerin düşük sıcaklıktaki bir ısıtma işlemi sonucu renkleri değişir ve kırılgan hale gelirler.

Ek Masraflar – Kolajen çıkartılması işleminin ücreti, AMS analizi ücretinin üstüne eklenir.

Numune Seçimi –Düşük sıcaklıklarda kolajenler zarar görüp, ön işlemler ve kontaminasyona karşı dirençlerini kaybederler. Mümkün olan koşullarda, numune seçimi ısıya en az maruz kalmış olan kemikten yapılmalıdır. Analiz işlemine numune gönderirken, iyi durumdaki kortikal kemiklerden, geniş olanlarını (uyluk, kalça, kaval, kol kemiği, çene, kafatası bazen kamurgalar vb.) tercih etmenizi öneriyoruz. Uzun, yoğun kemikler gram başına daha fazla kolajen miktarına sahip olduklarından, AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) çalışmasına daha uygundur. Küresel oynar eklem, omur gibi süngerimsi yapıdaki kemikler hem yeterli miktarda kolajen içermediklerinden hem de dayanıklı olmadıklarından analiz için tercih edilmemelidirler.

Kemiğin maruz kaldığı ısının miktarı ve gömülme ve korunma koşulları, AMS ile yaş tayininin yapılıp yapılamayacağını belirleyen unsurlardır. Isı görmüş bir kemikten ne tür bir malzeme alınabileceğini tahmin etmek mümkün değildir. Bu durumda, karbon bozulmaya daha dayanıklı olup tam bir ön işlemden geçebilir. Protein tam olarak kömürleşmediyse, kemik daha çabuk hasar görür ve bozulmaya karşı direnç göstermesi de daha zayıf olur, bu durumda da tam bir ön işlemden geçemez. Genellikle kemiğin her tarafının tam beyaza döndüğü durumlarda, kömürleşmiş kolajen içeride bulunmaz. Siyah veya mavi renklere dönüşümde ise, bir miktar kömürleşmiş kolajen bulma ihtimali her zaman vardır.

Isı görmüş bir kemik, yaş tayini için yeterli malzeme sağlayamadığından dolayı iptal olursa, herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

Kemiklerin radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi

Bu tür kemikler, kolajen çıkartılması işlemine gerek duymazlar çünkü yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarından kolajenler zaten karbonlaşmıştır.

Ek Masraflar – Kolajen çıkartılması işleminin ücreti, standart AMS analizi ücretinin üstüne eklenir.

Numune Seçimi – Karbonlaşmış bir kemiğin yeterli karbon verip vermeyeceği, karbonlaşma oranınıa bağlı olarak değişmektedir. Eğer yakılma oranı az ise, kemik yanmış kemik olarak kabul edilir. Eğer yakılma oranı yüksek ise, tüm karbonlu içerik yanmış olabilir. Renk olarak, siyah veya mavi renklere dönüşümde bir miktar kömürleşmiş kolajen bulma ihtimali her zaman vardır. Genellikle kemiğin her tarafının tam beyaza döndüğü durumlarda, kömürleşmiş kolajen içeride bulunmaz.

Kemiğin içinden kolajen harici diğer organik içerik alınarak da yaş tayini yapılabilir ancak alınan yaşın yorumlanması çok zor olabilir ve kolajenin vereceği yaştan farklı olabilir sonuç. Ön işlemler sonrası elde edilen kolajen yaş tayinine uygun değilse, hiçbir ücret ödenmez.

Kemiklerin radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi

Yakılmış kemikler genellikle, 600 °C den daha fazla sıcaklığa bir süre maruz kalırlar ve bu sürede içeriklerinde bulunan, kolajen, yağ ve proteinler yanarak biter.

Ek Masraflar – Kemik karbonatının çıkartılması işleminin ücreti, normal analiz ücretinin üstüne eklenir.

Numune Seçimi – Bu kemiklerin genellikle dışları ve içleri beyaz renginde olup siyah, mavi ya da gri noktalara ve bölgelere rastlanmaz. Kolajen ya da kömürleşmiş kolajenin bulunmadığı durumlarda, yakılmış kemiklerdeki karbonat kesitinden yararlanılarak analiz işlemi yapılabilir. Kemiğin farklı noktalarındaki karbonat seviyelerindeki dalgalanmalar, yakılma işleminin tam olarak yapılamadığını gösterebilir. Bunu test edip anlayabilmek için, kemiğin iki farklı parçası karbonat oranlarını belirlemek adına teste tabii tutulur. Eğer oranlar benzerse, Karbon-14 yaş tayinine geçilebilir. Eğer oranlar farklıysa, laboratuvar numuneyi gönderenle iletişime geçer.

Kemiklerde, karbonattan yaş tayini yapılması özel bir işlem olup, ek bir ücrete tabiidir. Lütfen, karbonattan yaş tayini yapılacak kemik numunesi göndermeden önce bizimle iletişime geçiniz.

Ön işlemler sonrası elde edilen kolajen yaş tayinine uygun değilse, hiçbir ücret ödenmez.

Kemiklerin radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi

Ek Masraflar – Kolajen çıkartılması işleminin ücreti, Karbon-14 analiz ücretinin üstüne eklenir.

Numune Seçimi – Analiz işlemine numune gönderirken, iyi durumdaki kortikal kemiklerden, geniş olanlarını (uyluk, kalça, kaval, kol kemiği, çene, kafatası bazen kamurgalar vb.) tercih etmenizi öneriyoruz. Uzun, yoğun kemikler gram başına daha fazla kolajen miktarına sahip olduklarından, AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) çalışmasına daha uygundur.

Küresel oynar eklem, omur gibi süngerimsi yapıdaki kemikler hem yeterli miktarda kolajen içermediklerinden hem de dayanıklı olmadıklarından analiz için tercih edilmemelidirler.

Kemiklerin radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi

Numune Seçimi – Suda yüzdürme adı verilen bir teknik genelde charcoalun sediman yapıdan ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Bu teknikte kullanılan suyun içinde petrokimyasal bir bileşim ya da yüksek oranlı bir organik yapının bulunmadığı durumlarda, etkileşim oranı çok düşüktür, o yüzden güvenli bir yöntemdir. Organik olmayan karbon seyrelticilerini kullanabilirsiniz. Numune yüzdürme işlemini kendiniz yapacaksanız, lütfen kullandığınız elek ve diğer malzemelerin karbon içermeyen ürünler olduğundan emin olunuz.

Yüzdürme işlemi sırasında, laboratuvar; cerrahi eldiven giyilmesini ve numunenin paketlenmeden önce kurutulmasını ve elle (eldeki asitlerin teması) dokunulmamasını gerekli görmektedir. Elle temas etmiş bir numune yine de yüzdürme işlemine alınabilir ancak mutlaka laboratuvarı bu konu hakkında bilgilendiriniz. Numuneyi göndermeden önce mutlaka kurutarak küf oluşumunu önlemelisiniz.

Kömürleşmiş/Karbonlaşmış maddelerin radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi.

Numune Seçimi – Bu tür numunelerin nereden nasıl alındığı çok öenmlidir. O yüzden lütfen laboratuvara ayrıntılı olarak bu bilgileri yollayınız. Gübrenin ikincil içeriklerden arındırılması işlemi için genellikle alkali çözeltisi kullanılmaz çünkü çözelti, AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) işlemi için gübrenin gerekli miktardan daha da az bir seviyeye inmesine yol açar.

Numunenin çöl ortamından alınmış olması halinde bu işlem uygulanabilirken, numunenin karmaşık bir toprak yapısından geldiği durumlarda tam bir ön işlem uygulaması tercih edilmelidir.AMS ile yaş tayini sorunsuz yapılabilen bu numunenin çok az olması durumunda bazı sorunlar çıkabilmektedir.

Bu tür numunelerin yaş tayinine uygunluğu hakkında numuneyi göndermeden önce laboratuvarla görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

Ön işlem hakkında detaylı olarak talimat gönderebilirsiniz. Örneğin, daha az asitli çözelti kullanmamızı istiyorsanız ve raporlarınızda bu bilginin görülmesini istiyorsanız, biz ön işlemlere başlamadan önce bu tür talimatları bizimle paylaşmalısınız. Otolitlerin, yaşlı (yüzlerce ya da binlerce yıl öncesinden) olması halinde, global deniz ve rezervuar düzeltmelerinin uygun şekillerde dikkate alınması gerekmektedir. Bu tür numunenin analiz ücretine, d13C ve d18O analizleri de dahildir.

Sorularınız için laboratuvar ile lütfen doğrudan iletişime geçiniz.

Sorularınız için laboratuvar ile lütfen doğrudan iletişime geçiniz.

Numune Seçimi – Yağ ve diğer koruyucuların çok fazla etkileşime girmiş olmasından dolayı bu tür numunelerden hassas yaş elde edilmesi biraz zordur. Ancak, Korunmuş bir arkeolojik bölgeden çıkartılmış bu tür bir numune genellikle makul bir yaş vermektedir.

Bu tür numuneleri göndermeden önce laboratuvarla iletişim kurmanızı öneriyoruz.

Numune Seçimi – Genellikle, araştırmacılar çökel analizlerini AMS ile yaptırmayı tercih etmekte ve sonuçların bu yöntemle daha detaylı ve verimli olduklarını bildirmektedirler. Laboratuvarımıza, bazı durumlarda alkali, makrofosil ve diğer ikincil içerikleri de ihtiva eden örnekler topluca gönderilmekte ( maks. 200 gram) buradan gerekli içeriğin çıkartılması laboratuvarımız tarafından yapılabilmektedir.

Analize yetecek kadar bir miktar göndermeniz yeterlidir. Biz tabii ki daha fazla numuneyle çalışmak isteriz ancak lütfen 200 gramı aşan miktarlar göndermeyiniz. Çoğu organik çökel için sadece 2 ile 4 gram arası miktar yeterli olabilmektedir.

Sediment/Toprak Numunelerinin Geri İadesi – Yabancı ülkelerden, ABD’ye giriş yapan ya da bir eyaletten diğer eyalete giriş yapan tüm toprak numuneleri, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı- Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol Birimi’nin hazırladığı yönetmeliklere uygun olarak kontrol altında tutulur. Bu yönetmelikler uyarınca, özellikle ülkeye dışarıdan gelen tüm toprak numuneler, ya ısı ya da kimyasal altında imha edilir. Bu yüzden, gönderilen toprak numuneleri imha edilir ve geri gönderilemez.

Makrofosil vs. Sediment Yaş Tayini hakkında bilgiler.

Numune Seçimi – Numunenin bulunduğu duruma göre gerekli olan numune miktarı değişmektedir. Pis/yaş numuneler için 2 ile 10 gram arası AMS için yeterlidir. Daha saf durumdaki numuneler içinse 10 ile 20 mg arası yeterli olabilmektedir. Ayrıca, humik içerikle olan kontaminasyon veya çökel miktarındaki artış ile torf içeriğindeki karbon azalmakta ve gerekli olan minimum miktarı belirleme de zorluk çıkarabilmektedir.

Torf/Turba, radyokarbon yaş tayini hakkında bilgiler.

Numune Seçimi – Laboratuvarda ön işlem uygulanması mümkün olmayan numune türüdür. O yüzden numune tamamen çıkartılmış olarak gönderilmelidir. Bu işlemi yapma hakkında yeterli bilginiz yoksa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Laboratuvarımızın uzmanları size rehberlik edecektir. Bu çıkartma işlemi sırasında aseton ve hekzan içinde numuneleriniz bekletmeyiniz. Aseton sonrası numunenizi hemen yüksek saflıktaki bir suda defalarca yıkamalısınız.

Fitolitler yarı-çıkartılmış, izole edilmiş ve temiz olmaları halinde 200 ile 400 miligram arasında gönderilebilirler.

Fitolitlerin yaş tayini hakkında daha fazla bilgi.

Sorularınız için laboratuvar ile lütfen doğrudan iletişime geçiniz.

Daha fazla bilgi için: Tohum ve Tahılların AMS ile yaş tayini.

Daha az miktardaki numuneler için lütfen laboratuvar ile iletişime geçiniz.

Polen numuneleri mutlaka “yaş tayinine hazır” halde gönderilmeliler. Beta’ polenlerin çıkartılması ve yaş tayinine hazırlanması işlemlerini şu anda yapmamaktadır.

Numune Hazırlığı – AMS yaş tayini için gönderilen çıkartılmış içerik mutlaka nötr (pH 6-8) olmalıdır. Yeteri kadar numune gönderilmesi halinde, numunenin bir kısmı nötr olup olmadığını test etmek için kullanılacaktır. Numunenin asitli çıkması durumunda, iyonsuz su ile durulanacak ve numunenin nötr bir pH seviyesine gelmesi sağlanacaktır. Ancak bu işlem sırasında, numunenin bir kısmı harcanabilir dolayısıyla toplam kütle azalabilir.

Polen tamamen kuru olmak zorunda değildir. Kurutma işlemi laboratuvardada yapılabilir. Numunenizi kendiniz kurutmak istiyorsanız, son kurutma işleminde aseton veya methanol kullanmayınız. Bu kimyasallar, numunenin yaşını olduğundan daha yaşlı çıkartabilir.

NOT: Laboratuvara “polen” olarak tanımlanarak gönderilen numuneler, mikroskop altında incelendiğinde genellikle sediment, fiber ya da bitki kaynaklı içeriklerin bir arada bulunduğu numuneler oldukları görülmektedir. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında, laboratuvar sizinle iletişime geçerek, analize devam edip etmek istemediğinizi soracaktır. Analize devam edilmesini isterseniz, sonuç raporunda numune türü “polen” yerine “organik malzeme” olarak yazılacaktır.

Laboratuvarda ön işlem uygulanması mümkün değildir.

Polenlerin radyokarbon yaş tayininden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Numune Seçimi – Bu tür numunelerin yaş tayinleri birkaç farklı malzemeden yapılabilir. Bunlar, iç yüzeyde bulunan kömürleşmiş gıda kalıntısı, büyük bir çömlek parçası-içerisinde sıvı ya da katı bir organik malzemenin bulunması gerekir ya da parçalanmış ve içeriği hakkında bilgi sahibi olamadığınız parçalar olabilir. Genellikle, çömlek içindeki gıda maddeleri tercih edilen numune kaynağıdır çünkü en son kullanılan yaşı belirlemek için kullanılması gereken en mantıklı numunedir.Ancak çoğunlukla bu tür numuneler, alkali çözeltilerle yapılan ön işlemlere dayanamazlar. Böyle bir durum oluşursa, laboratuvar sizinle iletişime geçecektir.

Çömleklerin yaş tayinleri hakkında daha fazla bilgi

Numune Seçimi – Yaşlarının aynı olduğunu düşündüğünüz birden fazla numuneyi topluca gönderebilirsiniz.

Enellikle, laboratuvara gönderilen numunelerin, dış yüzeyinin yarısı asitle kaldırılır. Bunun temel nedeni, ikincil karbonat içeriğinden bağımsız çalışabilmeyi sağlamaktır. Lütfen, numune gönderirken bu bilgiyi göz ardı etmeyiniz ve mümkünse daha büyük bir numune seçip onu gönderiniz. Daha fazla örnek ile daha hassas bir yaş alabilmek mümkün olmaktadır. O yüzden mümkünse daha fazla numune gönderiniz. Az numunelerin ön işlemleri de daha az tekrarla yapılacaktır.

Numunedeki karbonat ile çalışıldığından, çıplak elle dokunmanın olumsuz bir etkisi olmamaktadır. Laboratuvarda, organik fraksiyon analizi yapılacaksa, çıplak elle temastan kaçınılmalıdır.

Deniz Kabuklularının radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi.

Numune Seçimi – Numune olarak; ön dişler, azı ve köpek dişlerini tüm kökleriyle beraber göndermenizi tercih ediyoruz.

Dişlerin radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi.

Numunelerinizi göndermeden önce mutlaka laboratuvarla iletişime geçiniz.

Tekstil ve dokuma türü numuneler genellikle selülöz ya da solvent ya da ikisinin birden çıkartılmasını gerektiren numunelerdir. Solvent ve selülöz çıkartım işlemleri, laboratuvar için masrafları yüksek ve zaman gerektiren işlemler olduğundan; numunelerin iptal olduğu koşullarda dahi faturalandırılacaklardır.

Numune Seçimi – Dokumanın korunmuş ve iyi bir yapıda olduğu durumlarda, yaş tayini yapılabilmektedir. Alkali çözelti ile ön işlem uygunlanmaktadır. Numunenizi, şerit, kare parça ya da daha farklı bir şekilde gönderebilirsiniz.

Dokuma ve Sanat Eserleri Hakkındaki Politikamız – Laboratuvarımız, el yazmaları, sanat eserleri veya paha biçilemeyen parçaların analiz işlemlerini sadece direkt olarak devlet kurumlarından, tanınmış müzeler veya resmi ajanslar tarafından bize gönderilmesi ve tüm ücretin ödenmesi koşulunda ve bu analiz sonuçlarının sadece disiplinler arası bir araştırma amacıyla kullanılması koşulunda kabul etmektedir.

Kumaş ve dokumaların radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi.

Sorularınız için laboratuvar ile lütfen doğrudan iletişime geçiniz.

Önemli – Numuneniz tuzlu ya da yapay radyokarbon içeren bir ortamla kontamine olduysa lütfen bizi bilgilendiriniz. Numuneyi aldıktan sonra numunenin tutulduğu ortamlarda kontaminasyona yol açabilir. O yüzden lütfen buna çok dikkat ediniz. Kullanılan tüm kaplar yeni olmalı ve hiçbir kimyasalla temas etmiş olmamalıdır.

Civa Klorür (HgCl2) ya da Sodyum Azit (NaN3) çözeltileriyle etkileşimde bulunmuş deniz suyu numunelerini, bu toksik çözeltileri imha olanağımız bulunmadığından kabul edemiyoruz.

Numune Toplanması – Kaynaktan şişenize suyu doldurmadan önce lütfen bir süre bekleyip suyun kaynağın kendisinden geldiğinden emin oldunuz. Bu işlem birkaç dakika ya da daha uzun sürebilir. Bir kez şişenin dolup taşmasını bekleyiniz ardından tamamını boşaltıp tekrardan doldurunuz. Şişenin boyun kısmına kadar doldurunuz, herhangi bir genleşme için yer kalmasını sağlayınız.Kapağını kapattıktan sonra, kapağın etrafını bant ile sıkıca sararak herhangi bir hava girişine müsade etmeyiniz. Şişenin içine hiçbir kimyasal koymanızı da gerek yoktur.

Yeraltı sularının radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi.

Sorularınız için laboratuvar ile lütfen doğrudan iletişime geçiniz.

Numune Seçimi – Suda yüzdürme, odun ve çökel içeriğini ayırmada sık kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte kullanılan suyun içinde petrokimyasal bir bileşim ya da yüksek oranlı bir organik yapının bulunmadığı durumlarda, etkileşim oranı çok düşüktür, o yüzden güvenli bir yöntemdir. Eleme işlemi sırasında kullanılan tüm ekipmanın, karbonsuz olduğuna dikkat edilmelidir. Numunelere çıplak elle dokunulmaması tavsiye edilir. Eldeki asit ve yağların kontaminasyon yaratma ihtimali vardır.

Numunenizin küflenmesini önlemek için göndermeden önce kurutmanızı tavsiye ediyoruz. Ancak, kurutma yapmanız mümkün değilse (sahadan doğrudan göndermeniz ya da numunenin su da çözünmüş olması durumunda) en hızlı gönderi yöntemini seçmenizi öneriyoruz.

Korunmuş odun numuneleri, durumlarına göre selülöz çıkartımı, solvent çıkartımı işlemlerinden birine ya da ikisine birden ihtiyaç duyabilir. Bu işlemler sonrasında, numune yaş veremese dahi, solvent ve selülöz çıkartım işlemlerinin, laboratuvar için masrafları yüksek ve zaman gerektiren işlemler olmalarından dolayı ücretleri faturalandırılacaktır.

Odunların radyokarbon yaş tayini hakkında daha fazla bilgi.

Ön İşlem – Radyokarbon yaş tayini sonuçlarını direkt olarak etkileyen ön işlemler,gönderilen numunelere ihtiyaç olan her koşulda uygulanmaktadır.Ön işlem hakkında görüşlerinizi bildirmek ve sorularınızı sormak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Beta Analytic, ön işlemler sonrasında AMS için yeterli karbon miktarı veremediğinden ya da ağırlık olarak yeterli olmadığından dolayı iptal olan numunelerden bir ücret (solvent/selülöz çıkartım ücretleri hariç) almamaktadır.

Bilgilendirme – Ödenen analiz ücreti, d13C ölçümü, kalite güvence raporları, mümkün olduğunda yapılan takvim kalibrasyonu ve sonuçlara, analiz sürecine ve bekleyen numunenin durumuna 7/24 online erişimi içermektedir.Ayrıca, kemiklerden (non-cremated) d15N, karbonatlardan d18O ve sulardan d18O ve d2H analizleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

Tavsiye Edilen Gönderi Paketleri

Radyokarbon analizi için göndereceğiniz büyük numunelerinizi direkt olarak ağzı kilitli plastik torbalara koyup göndermenizi tavsiye ediyoruz. Bu tür plastik torbalar numuneyle bir etkileşime girmez. Küçük numuneler veya küçük tanecik içeren tohum türü numuneleri, lütfen aluminyum folyoya sarınız ve ardından her bir aluminyum folyo paketini ayrı ayrı ağzı kilitli torbalara yerleştirip, her bir torbanın üstüne içeriğiyle ilgili bir not düşünüz.

NOT: Aynı anda iki numuneyi birden hazırlamayınız! Herzaman önce bir numunenin komple paketleme işlemini bitiriniz ardından diğer numuneye geçiniz. Paketleme sırasında numuneler sık sık karıştırılabilmektedir. O yüzden birinin işlemi bitmeden lütfen diğerine geçmeyiniz.

Mümkün olan tüm koşullarda, numunelerinizi zarfa koyup göndermek yerine; numunelerin fiziksel bütünlüğünü taşıma işlemi sırasında bozmamak için küçük kutulara koyarak göndermenizi öneriyoruz. Posta ve kargo işleme merkezlerinin kullandığı taşıma bantları ve otomatik ayırma hatları, zarflarda gönderilen küçük boyutlu numunelere zarar verip, bazı durumlarda toz halini almalarına neden olmaktadır.

Gönderi tavsiyeleri ve Adreslerimiz

Ödeme Koşulları

Numune Seçimi Hakkında Tavsiyeler