Beta Analytic ve ISO/IEC 17025:2005 Akreditasyonu

Beta AMS Lab

Beta Analytic, Miami, Florida'da bulunan, dünyanın en büyük radyokarbon laboratuvarı olarak, Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. (PJLA Testing #59423) tarafından verilmiş olan ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonuna sahiptir. ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonu bir laboratuvarın alabileceği en üst seviyedeki kalite belgesidir.

Beta Analytic'in Miami'de bulunan laboratuvarı Accelerator Mass Spectrometry-AMS, Liquid Scintillation Counting (LSC) ve karbon, azot, oksijen izotop ölçümlerinde kullanılan Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) için en üst seviyede teknik yeterliliğe sahiptir.

ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonu, arkeolojik, jeolojik, ve su örneklerinin yaş tayinlerini AMS ve LSC için kapsar. Aynı zamanda, IRMS için karbon, azot, oksijen izotop oranı hesaplarını da kapsar. Diğer bir iş kolumuz olan ASTM D6866 ölçümleri içinde biyo içerik hesabını, katı, sıvı ve gaz maddeler için kapsar. Aynı zamanda, solid recovered fuels (SRF)- katı maddelerin biyo içeriklerinin CEN/TS 15747:2008 ve CEN/TR 15591:2007 ye uygun olarak yapılmasını da kapsar.

Beta Analytic'in ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonuna sahip olan tek laboratuvarı olması, hem radyokarbon yaş tayini hem de biyo-kütle testleri için güvenilir bir laboratuvar olduğunun kanıtıdır.

Sahip olunan bu akreditasyon, hem yönetim birimlerini hem dokümantasyonu hem de tüm teknik analizi kapsamaktadır.

IAF-ILAC-ISO Ortak Tanılırlılık Anlaşması

International Accreditation Forum (IAF) ve International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) kurumlarının, ISO ile yaptığı anlaşmaya göre, ''Bir laboratuvarın ISO/IEC 17025:2005 belgesine sahip olması, laboratuvarın teknik ve yönetim bakımından yaptığı tüm analizlerin ve kalibrasyonların en üst yeterlilikte olduğunun kanıtıdır'' yargısına varılmıştır. ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonuna sahip olunabilmesi için aynı zamanda ISO 9001:2008 sisteminin tüm gereklerinin de yerine getiriliyor olması gerekmektedir.


Beta'nın ISO 17025 belgesinin kopyasını e-posta yoluyla almak için aşağıdaki formu doldurun.