Radyokarbon Yaş Belirleme Ücretleri ve Ödeme Koşulları

Archaeology Artifacts Ancient Coins

Not: Beta Analytic alt sözleşmeler imzalamaz. Tüm karbon 14 analizleri alacakları paylaşma veya üçüncü tarafların sağlayıcıya yüklediği koşulları dikkate alma yükümlülüğü olmadan bir ANA sözleşme esasına göre yapılır.

VAAT EDİLEN TESLİMAT VE İLGİLİ ANALİTİK MALİYETLERLE TAAHHÜDÜMÜZLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOT – Analizler vaat edilen teslimatı en iyi şekilde yerine getirebilmemiz için numuneler alındıktan hemen sonra başlatılmaktadır. Bu da numuneler alındıktan hemen sonra masrafların üstlenildiği anlamına gelir. Sipariş değişiklikleri kabul edilebilir, ancak değişiklik talebinde bulunulduğu anda işin ne kadarının tamamlandığı esas alınarak kısmi veya tam ücret uygulanacağını lütfen unutmayınız.

Radyokarbon Yaş Belirleme Maliyeti

AMS yaş belirleme laboratuarı USD, EUR, GBP, JPY, KRW, RMB ve TWD para birimlerinde fiyat listelerine sahiptir. Bir fiyat listesi veya tahmini talebinde bulunmak için lütfen bu iletişim formunu kullanarak ve para birimini belirterek laboratuar ile irtibat kurunuz.

– Laboratuar materyallerin çok disiplinli bilimsel bir sürecin parçası olarak inceleyen tanınmış bir devlet kurumu, müze veya başka bir resmi kurum tarafından sunulup ödenmedikçe el yazmaları, sanat eserleri veya diğer değerli ya da paha biçilemez eşyaların yaş belirleme işlemini üstlenmez. Laboratuar antikalar, kitaplar, el yazmaları veya dini niteliği olan materyaller ya da genel olarak eski eser piyasalarında satılan eşyaları analiz etmez.

Elektronik Transfer veya Çek yoluyla Ödeme

Beta Analytic ödemelerin elektronik transfer veya çek yoluyla yapılmasını tavsiye eder.

Fatura gereken durumlarda, laboratuar gerçek maliyeti belirleyip ardından fatura göndermek için numuneleri ön işlemden geçirebilir. Ödeme alındıktan hemen sonra analize devam edilir.

  • Üniversiteler ve devlet kurumları için

Numunelerin yanında bir satın alma emri (PO) veya sözleşme numarası da gönderilebilir ve radyokarbon analizleri tamamlandıktan sonra bir fatura gönderilecektir. PO’lar kullanılmıyorsa, tercih edilen faturalandırma prosedürü numune veri sayfasu/online formda belirtilmeli ve Beta Analytic faturalandırma departmanına iletilmelidir.

  • Şirketler ve üçüncü taraf üniversite dışı muhataplar için

Raporlamadan önce ödeme talep edilir. Proforma (ön) faturalar da talep üzerine sunulabilir. Radyokarbon yaş belirleme işlemi için numuneler alındıktan sonra gönderilen teklif edilmiş teslimat tarihlerinin sadece tedarik gecikmeleri olmayan durumlarda uygulandığını unutmayınız.

  • Üçüncü taraf üniversite veya devlet dairesi ödemeleri için

Bir üçüncü taraf muhatabın üçüncü tarafın analizde üstlenilen tüm ücret ve masrafların sorumluluğunu kabul ettiğini onaylayan belgeler (e-posta, yazı, faks vb.) sunması gerekir. Radyokarbon analizi için reçetelerde bulunan değişiklikleri rutin olduğunu ve maliyeti etkilemediğini unutmayınız. Herhangi bir maliyet değişikliğini üçüncü taraf muhataba aktarmak gönderen sağlayıcının sorumluluğudur. Beta Analytic sağlayan gönderici tarafından yetkilendirilen değişiklikleri kullanarak radyokarbon yaş belirleme işlemine devam edecek ve muhataba buna göre ücret bildirecektir.

Zararların Kısıtlanması ve Servis Ücretinin Geri Ödemesi

Beta Analytic ve temsilcileri veya acentelerinin herhangi bir garanti veya sözleşme ihlali ya da ihmali durumunda şirketin yükümlülüğünün alıcıya (sağlayıcı) Beta Analytic’e ödediği bağımsız analiz ücretinin geri ödemesi ile kısıtlı olacağı kabul edilmiştir. Şirket doğrudan veya dolaylı başka herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

Beta Analytic Hakkında Daha Fazla Bilgi