AMS ve Radyometrik Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Radyokarbon yaş tayini için en uygun tekniği seçerken en önemli kriter, elinizdeki malzemenin gramajı ve bunun ne kadarını analiz işlemi için harcayabileceğinizdir. Örneğin, AMS ile yaş tayini yapılırken malzeme yakılarak grafite dönüştürülmektedir. Dolayısıyla malzeme tamamen tahrip olmaktadır.

Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi’nin ( AMS) Radyometrik Analiz’e (LSC) göre Avantajları

AMS Radiocarbon Dating

(a) Kan örnekleri, tahıl ve tohum parçaları, pahalı ya da nesli tükenmiş malzemelerden alınan numunelerden en az 20 mg civarında örneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

(b) AMS tekniğiyle yaş tayini radyometrik analizden daha hızlı sürede tamamlanır (24 saatten daha az);

(c) AMS tekniğiyle yapılan yaş tayininde radyometrik teknikten daha hassas sonuç alınır.

AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) ile yaş tayini LSC (Sıvı Sintilasyon Sayımı) tekniğine dayanan radyometrik analiz tekniğinden daha gelişmiş bir teknik olup ücreti de daha yüksektir.

Beta Analytic LSC tekniğiyle radyometrik analiz işlemini artık kullanmamaktadır.

Beta Analytic RadyometrikPLUS Hizmeti

Radyometrik analiz ile yaş tayini için gönderilen numuneler RadiometricPLUS olarak raporlanacaktır. RadiometricPLUS tekniğinin kullanımı sadece odun kömürü, bitkiler vb. tohum vb. kabuklar, mercanlar ve odun parçaları ile kısıtlı olup, elinizdeki numunenin bu tekniğe uygunluğunu temsilcilerimize danışarak öğrenebilirsiniz.

RadiometricPLUS – Uygulanacak olan tüm ön işlemler sonrası 3 ile 4 gram arası Karbon içeriğine sahip olan numuneler için sunulabilen bir işlem türüdür. Bu hizmet türü AMS. ile yaş tayininden daha ucuzdur ancak sonuçlar en erken 30 iş günü ve sonrasında çıkmaktadır.

AMS ile Yaş Tayini – Uygulanacak olan tüm ön işlemler sonrasında en az 0.00025 gram ile 0.3 gram arası Karbon içeren numunelere uygulanabilen bir işlem türüdür. AMS yaş tayininden çıkacak olan yaş, numune ağırlığından bağımsız olarak gerçek yaşın 0.5% ‘i ile 3% arasında bir hassasiyete sahip olacaktır. Hassasiyeti en yüksek olan işlem türü 1000’de 5-30 arası yıl farkı ile AMS’dir. Yaşı 10,000 yıldan daha yüksek olan numuneler için AMS’nin hassasiyeti radyometriğe oranla daha da yüksek olmaktadır. Ancak, Beta Analytic tarafından müşterilere sunulan AMS ile RadyometrikPLUS işlem türlerinin hassasiyeti tamamen aynıdır. Eğer elinizdeki numunenin ağırlığı yeterli ise daha az ücret ödeyip daha uzun süre beklemek de sizin için problem değilse RadyometrikPLUS işlemini AMS yerine seçebilirsiniz.

NOT: Bahsi geçen numune ağırlıkları tahmini değerlerdir. Yapılan ön işlemler gönderilen numunenin ağırlığından 30% ile 70% arasında bir kısmı götürebilir. Gönderilen numuneler, kimyasal işlemlere girecekse bunlarda bir miktar Karbonu götürebilir ya da gönderilen numune ıslak ise kuru ağırlığın değişeceği gibi faktörler numunelerinizin hangi tekniğe uygun olacağını seçerken göz önünde bulundurmanız gereken faktörlerdir.

Sıvı Sintilasyon Sayımı (LSC- Liquid Scintillation Counting hakkında daha fazla bilgi.