AMS ve Radyometrik Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Radyokarbon yaş tayini için en uygun tekniği seçerken en önemli kriter, elinizdeki malzemenin gramajı ve bunun ne kadarını analiz işlemi için harcayabileceğinizdir. Örneğin, AMS ile yaş tayini yapılırken malzeme yakılarak grafite dönüştürülmektedir. Dolayısıyla malzeme tamamen tahrip olmaktadır.

Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi’nin ( AMS) Radyometrik Analiz’e (LSC) göre Avantajları

AMS Radiocarbon Dating

(a) Kan örnekleri, tahıl ve tohum parçaları, pahalı ya da nesli tükenmiş malzemelerden alınan numunelerden en az 20 mg civarında örneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

(b) AMS tekniğiyle yaş tayini radyometrik analizden daha hızlı sürede tamamlanır (24 saatten daha az);

(c) AMS tekniğiyle yapılan yaş tayininde radyometrik teknikten daha hassas sonuç alınır.

AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) ile yaş tayini LSC (Sıvı Sintilasyon Sayımı) tekniğine dayanan radyometrik analiz tekniğinden daha gelişmiş bir teknik olup ücreti de daha yüksektir.

Sıvı Sintilasyon Sayımı (LSC- Liquid Scintillation Counting hakkında daha fazla bilgi.

Beta Analytic LSC tekniğiyle radyometrik analiz işlemini artık kullanmamaktadır.