BETA Analytic Numune Sonuç Raporu

BETA Analytic’in sonuç raporu, kullanılan işlemdeki analiz metodu, numune türü ve uygulanan tüm önişlemleri içermektedir. Sonuç raporu hem email olarak gönderilecek hem de, şifreyle giriş yapabileceğiniz online sisteme yüklenecek.

 

Arkeoloj | Yeraltı suyu

Online Rapor Arşivi

Tüm Beta Analytic müşterileri ölçüm sonuçları ve raporlarına güvenilir bir şekilde online olarak 7/24 ulaşabilir.

Önişlem Metodları

Beta Analytic’in önişlem metodları uygulanan yaş tayini işlemine uygun olarak raporlanmaktadır. Gerekli tüm kimyasal ve mekanik ön işlemler, alınan numunenin karbon-14 içeriğini korumak adına uygulanacaktır.

Radyokarbon yaş tayini sonuçları yorumlanırken, uygulanan ön işlemlerde dikkate alınmalıdır. Bazı örneklerin ön işlemlere kısmen uygun olmaması sonucu içeriklerinde bulunan karbon-14’ün yaş tayini daha değişken olabilmektedir. Bazı örnekler ise hiçbir şekilde ön işleme uygun değildir o yüzden bu işlemlere maruz kalmazlar.

AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) Yaş Tayini Prosedürü

AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) ile karbon yaşlandırması, numune karbonun, standartlara uygun olarak grafite dönüştürülmesi ile başlar. Grafit daha sonra hızlandırılmış kütle spektroskopisi içerisinde karbon 14 içeriğinin analizi işleminde kullanılır. Elde edilen sonuç daha sonra izotop fraksiyonlaşması dikkate alınarak düzeltilir daha sonra da takvim kalibrasyonlu tarihe dönüştürülür.

Radyokarbon Yaş Tayini ve Takvim Kalibrasyonu

“Geleneksel Karbon 14 Yaş Tayini Metodu” numuneye yapılan yaş ölçümüne karbon-13/ karbon-12 düzeltmelerinin uygulandıktan sonra elde edilen en uygun radyokarbon yaşının bulunduğu metottur. 0 ve 42,000 BP arasındaki organik numuneler ve tatlısu karbonatlarına Uygulanabilir takvim kalibrasyonları uygulanır. Bu belirli kalibrasyonların eklenmediği raporların sonuçları; çok genç ya da çok yaşlı olarak ya da kalibrasyona uygun değil olarak belirlenir.

Beta Analytic Eylül 2011’den itibaren INTCAL09 veritabanını kullanarak radyokarbon yaşlarıyla takvim yıllarının kalibrasyonlarını yapmaya başlamıştır. Geçmiş yıllarda ise, laboratuvarımız INTCAL04 veritabanını kullanmaktaydı. Sonuçlarınızın tekrar kalibre edilmesini isterseniz, bize lab@radiocarbon.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz

Beta Analytic’in kalibrasyon programı, kalibrasyon eğrisi üzerindeki herbir ağaç halkası ölçümünün hatasını dikkate alır ve bunu matematiksel bir teknik olan eğri uydurma yöntemiyle bütünleştirir. Yapılan bu işlemin referans noktası olarak, Mathematics use for calibration scenario – A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A.S., Vogel, J.C., 1993, Radiocarbon 35 (2): 317-322) çalışması dikkate alınmıştır.

Standart Sapma

Beta Analytic, +/- 30 BP’nin altındaki standart sapmaları sonuçların yanlış yorumlanmasına neden olduğu için tekil ölçümlerde raporlamaz. +/- 30 BP’nin altındaki standart sapmanın raporlamaya eklendiği tek durum, nadiren de olsa laboratuvarda ölçümü yapılan numunenin çok küçük bir boyutta olmasıdır. Birden fazla ölçüm laboratuvarda tamamlandıktan sonra, ağırlıklı ortalama yaş ve hata hesaplaması işlemleri uygulanır ve raporlamada bunlar da dikkate alınır.

Parçacık hızlandırıcısının, algılama verimliliği çok yüksektir ve hatta çok çok düşük sigma değerleri dahi fazla sayıda referans standartı ölçümleriyle algılanabilmektedir.Bu işlem her ne kadar çok düşük sayısal sigma değerleri oluştursa da bu değerlerin kullanımı sadece hata değerlerinin ve aralığının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Radyokarbon tarihlemede belirtilen sigma değerleri maalesef belirsiz hata değerlerinin bulunmasında dikkate alınamaz. Dünyadaki en gelişmiş AMS makineleri dahi bu işlem sırasında elde edilen değerlerin hassasiyetini ve sonuçların kesinliğini garanti etmez ancak bu sapma çok ama çok küçük olduğundan tamamen kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmaktadır.