Standart Sapma

Beta Analytic, +/- 30 BP’nin altındaki standart sapmaları sonuçların yanlış yorumlanmasına neden olduğu için tekil ölçümlerde raporlamaz. +/- 30 BP’nin altındaki standart sapmanın raporlamaya eklendiği tek durum, nadiren de olsa laboratuvarda ölçümü yapılan numunenin çok küçük bir boyutta olmasıdır. Birden fazla ölçüm laboratuvarda tamamlandıktan sonra, ağırlıklı ortalama yaş ve hata hesaplaması işlemleri uygulanır ve raporlamada bunlar da dikkate alınır.

Parçacık hızlandırıcısının, algılama verimliliği çok yüksektir ve hatta çok çok düşük sigma değerleri dahi fazla sayıda referans standartı ölçümleriyle algılanabilmektedir.Bu işlem her ne kadar çok düşük sayısal sigma değerleri oluştursa da bu değerlerin kullanımı sadece hata değerlerinin ve aralığının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Radyokarbon tarihlemede belirtilen sigma değerleri maalesef belirsiz hata değerlerinin bulunmasında dikkate alınamaz. Dünyadaki en gelişmiş AMS makineleri dahi bu işlem sırasında elde edilen değerlerin hassasiyetini ve sonuçların kesinliğini garanti etmez ancak bu sapma çok ama çok küçük olduğundan tamamen kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmaktadır.