Beta Analytic, Yaş Analiz Sınırları

ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonlu, Beta Analytic radyokarbon laboratuvarı aşağıda verilenler için teknik analiz yapma yetkisine sahiptir:

* Arkeolojik / Jeolojik Malzemeler ve Su Numuneleri

– Özel testler ve numune özelliği hesaplaması: Radyokarbon yaşının bulunması ve 14/13C, 14/12C, 13/12C ölçümlerinin yapılması.

– Kullanılan teknik: Accelerator Mass Spectrometry (AMS)-Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi

– Aralık: Testin yapıldığı günden, geçmiş 47,000 BP’ye kadar

– En Geç Yaş: 47,000 BP

* Organik ve Karbonatlı Malzemeler

– Özel testler ve numune özelliği hesaplaması: Stabil İzotop Oranları ve 13/12C, 15/14N, 18/16O ölçümleri.

– Kullanılan teknik: Stabil İzotop Oranlarının Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) ile bulunması.

– Aralık: -100 per mil den 100 per mil

– Analiz Aralığı: 0.05 mV mass 13 output

Yaş Tayininde Üst Limitin Belirlenmesi

Detection Limits

Praktikteki, AMS ile ya da LSC ile yapılan radyokarbon yaş tayini işlemlerinin bir arkaplan gürültüsü sapması mevcuttur ve bu detaylıca araştırılmıştır.

Beta Analytic diğer laboratuvarlar gibi tek bir analizden gelen sonucu kullanarak yaş vermez ve bunu çok yanıltıcı olduğunu sizlere aktarır. Geçmişte yaptığımız bazı denemelerden elde ettiğimiz tecrübeye göre, laboratuvarlar arası yaş farklılıkları çok büyük olabilmektedir. Örneğin, yedi farklı AMS laboratuvarına gönderdiğimiz Miyosen çağından bir kömürün yaşı için 42000 ile 53000 arası farklı yaşlar aldık.

Bu farklılıkların nedenleri ayrıca çeşitli International Radiocarbon Intercalibration Studies (TIRI, FIRI, VIRI) sırasında tartışılmıştır. Neden olarak net bir yoruma ulaşılamamış olsa da , farklılıkların tespit edilen yaş arttıkça arttığı ve özellikle 43500 BP den sonra ise çok büyük oynamalara neden olduğu görülmüştür.

O yüzden, Beta Analytic, istatiksel olarak yaş hesaplamalarında 43500 BP yi üst limit olarak kabul etmektedir. Eğer, gönderilen numunenin yaşı 43500 BP den daha fazla ise bu net olarak verilmemektedir. Çünkü yaş 50000 BP de olabilir 75000 BP de olabilir. Bunu ayrıştırmanın hiçbir yolu teknik olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, AMS tekniğinin verebileceği en üst limit yaş 43500 tür. 43500 BP den büyük yaşlar, 43500 BP den büyüktür şeklinde raporlarda verilmektedir.