Ağaç Halkalarının Yaş Tayinindeki Önemi

Wood

Charcoal ve odun AMS ile yaş tayininde en çok kullanılan numune türleridir. AMS laboratuvarları da bu tür numunelerle çalışmak isterler çünkü bu tür numunelerin ön işlemleri de basittir. Willard Libby, radyokarbon yaş tayininin geliştiricisi, charcoal-odun kömürünü karbon yaşı alınması için en güvenilir malzeme olarak belirtmiştir.

Ağaç Halkalarının Yaş Tayinine Etkisi ve Yaşlı Ağaç Problemi

Bir organizmanın yaşamı, onun biyosferle olan alışverişinin bittiği an biter. Bu teori, radyokarbon yaş tayinin temelidir. Bir ağacın, yaş tayini yapılırken alınan numunelerin farklı halkalardan alınması sonuçları farklı çıkartabilir.

Bir ağacın kesildiği andaki yaşı da diğer canlıların ölümündeki gibi sıfır kabul edilir. Bir ağaç halkası bir kez oluştuktan sonra bir daha diğer halkalardan karbon-14 almaz. O yüzden en içteki halka en yaşlı çıkacaktır. O yüzden yüzeyden alınan numuneyle gerçek yaş arasında yüzlerce yaş fark olması normal karşılanır bu kısa süre yaşayan ağaçlar ve dallar için geçerli değildir. Ağaç numunesi alırken bunlara dikkat etmeli gelen sonuçları da çok dikkatli yorumlamalısınız. Aynı zamanda, ağacın işlenip kullanılmasının da yaşa etkisi çok büyüktür.